Workshop o vode – WOW

Január 2017, Tatranská Lomnica, Vysoké Tatry V polovici januára sme sa stretli na Workshope o vode – WOV, ktorý bol zameraný na otázky riešenia aktuálnych vodohospodárskych problémov. Prednášajúcimi boli poprední odborníci z  akademickej …