Aqua 2018, EXPOCENTER Trenčín, 12.6. – 14.6.2018

Medzinárodná výstava vodného hospodárstva AQUA 2018

Pozývame Vás na 22. ROČNÍK MEDZINÁRODNEJ VÝSTAVY VODNÉHO HOSPODÁRSTVA, HYDROENERGETIKY, OCHRANY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA, ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA A ROZVOJA MIEST A OBCÍ AQUA, ktorá sa bude konať v dňoch 12. – 14. 06. 2018 v areáli výstaviska Expo Center Trenčín.

Zároveň Vás pozývame na diskusné fórum na tému „Zamestnala ma voda“ – prorektor STU v Bratislave prof. Stanko bude viesť diskusiu s predstaviteľmi súkromného a verejného sektora vodného hospodárstva, ktoré sa uskutoční 12.06.2018 o 14,00 hod. v areáli výstaviska Expo Center Trenčín.

Zároveň Vás pozývame do stánku KZEI a SNK IWA, ktorý bude umiestnený v pavilóne č.7. stánok číslo 32.

EXPOcenter.sk - AQUA 2018 (VIAC INFORMÁCIÍ TU)