Workshop o vode – WOV

Január 2019, Štrbské pleso

V dňoch  16. – 18. januára 2019 sa na Štrbskom plese konal Workshope o vode – WOV, ktorý bol zameraný na otázky riešenia aktuálnych vodohospodárskych problémov.

Prednášajúcimi boli poprední odborníci z akademickej oblasti a praxe, ako aj mladí výskumníci v odbore vodárenstva, stokovania a čistenia odpadových vôd, hydrológie a hydrauliky povrchových a podzemných vôd. Účastníci workshopu mali možnosť vypočuť si viacero odborných prednášokzameraných na vodohospodárske problémy v urbanizovanom území a na ich riešenia vzhľadom na očakávaný vývoj v budúcnosti.