Deň otvorených dverí vo Vodárenskom múzeu

Modrá škola – voda pre budúcnosť

Posledný aprílový víkend patril 16. ročníku Bratislavských mestských dní. V rámci tohto podujatia sa Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva Stavebnej fakulty STUv Bratislave už tretí rok podieľala na spoluorganizovaní Dňa otvorených dverí vo Vodárenskom múzeu BVS a.s.Hlavným organizátorom akcie je Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s., ktorá podujatie organizuje v rámci svojho vzdelávacieho programu Modrá škola – voda pre budúcnosť”.

Cieľom tohto podujatia je vyzdvihnúť význam vody v životnom prostredí a zdôrazniť nutnosť ochrany vody a vodných zdrojov. Zámerom programu bolo budovanie pozitívneho vzťahu verejnosti k pitnej vode a rozširovať vedomosti mladých o pitnej a odpadovej vode.

Návštevníci múzea si mohli  pozrieť okrem celoročnej expozície aj praktické ukážky prevádzky vodojemu a čistiarne odpadových vôd v edukačných stánkoch Katedry zdravotného a environmentálneho inžinierstva Stavebnej fakulty STU v Bratislave a Modrej školy.  Edukačný stánok Katedry ponúkal aktivity pre všetky vekové kategórie. Návštevníci si tu mohli vypočuť výklad o fungovaní čistiarne odpadových vôd, o vodných zdrojoch na Slovensku a na záver si mohli otestovať získané poznatky na slepých mapách Slovenska a Bratislavy.