21. ročník medzinárodnej výstavy Vodovody a kanalizace.

V dňoch 21. – 23. mája 2019 sa v PVA EXPO Praha konal 21. ročník medzinárodnej výstavy Vodovody a kanalizace.

Na výstave sa predstavilo 335 vystavovateľov z celého sveta. Výstava VOD-KAsa venovala aktuálnym témam, ktoré reagujú na súčasnú situáciu v oblasti vodného hospodárstva. Počas výstavy sa konali odborné sprievodné podujatia ako blokové prednášky, vzdelávacie a inšpiratívne semináre a prezentácie o najnovších trendoch a vývoji v tomto odvetví.

Prednášky boli zamerané na legislatívu, programy podpory vodohospodárskej infraštruktúry, zásobovanie pitnou vodou vo väzbe na sucho,  vplyv dlhotrvajúceho sucha na produkciu a kvalitu odpadových vôd a prevádzku ČOV a na iné aktuálne témy.

Odborné podujatie bolo určené odborníkom z vodohospodárskej praxe s cieľom získať poznatky o najnovších technologických, procesných a výrobkových inováciách z oblasti vodného hospodárstva ako aj získať nové odborné znalosti v technologických, produktových a procesných inováciách.