Konferencia mladých výskumníkov – KOMVY

Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva Stavebnej fakulty STU v Bratislave s podporou Slovenského národného komitétu IWA organizuje 9. ročník “Konferencie mladých výskumníkov – KOMVY 2020“, ktorá sa bude konať 27. – 29. Apríla 2020 , určená pre doktorandov, postdoktorandov a mladých výskumníkov z oblasti vodného hospodárstva a environmentálneho inžinierstva.

Pozvánka KOMVY 2020

Online registrácia