Modrá škola

Letné prázdniny sú ako stvorené na exteriérové aktivity s deťmi. Vzhľadom k tomu, že v posledných mesiacoch sa deti vzdelávali v domácom prostredí pomocou online vyučovania je veľmi dôležité, aby sme im takto získané poznatky ukázali aj reálne. Preto sa aj tento rok vodárske katedry Stavebnej fakulty  STU zapojili do zábavno – náučného programu denného tábora Modrej školy (vzdelávacím programom Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a.s.).

Tentokrát sme však vymenili tradičné laboratória za prírodu. Hlavným stanovišťom nášho programu bola riečka Vydrica na Železnej Studničke. Naším cieľom bolo predviesť deťom praktické využitie vedomostí, ktoré nadobudli v škole na hodinách fyziky, chémie  a biológie.

Na organizácii programu participovali pracovníci a doktorandi Katedry zdravotného a environmentálneho inžinierstva (Ing. Jaroslav Hrudka, PhD., Ing. Gergely Rózsa, Ing. Michal Marton, Ing. Ivana Marko a Ing. Réka Wittmanová) a Katedry vodného hospodárstva krajiny (Ing. Michaela Danáčová, PhD., Ing. Michaela Marija Labat, Mgr. Anita Keszeliová). Účastníci podujatia si mohli vyskúšať prácu so sondami na meranie pH a obsah kyslíka, pričom  porovnávali výsledky získané zo vzorky stojatej vody – rybníka a vzorky z tečúcej vody – rieky Vydrica. Svoje znalosti z fyziky si preverili pri určovaní rýchlosti prúdenia vody pomocou plávajúcich telies a meracieho prístroja FlowMate.