Správne odpovede pri dotazníkoch:

 1. Aké je pH pitnej vody?

a. 5 – 6,8

b. 9,2 – 9,9

c. 6,5 – 9,5

 

 1. Na Slovensku sa spotrebuje priemerne 77 litrov vody na osobu na deň. Svetová zdravotnícka organizácia stanovuje hygienické minimum na:

a. 100 litrov na osobu na deň

b. 50 litrov na osobu na deň

c. 70 litrov na osobu na deň

 

 1. Slovensko je krajina bohatá na minerálne vody. Ktoré z nasledovných minerálnych vôd sú slovenské :

a. Fatra, Budiš, Zlatá studňa

b. Salvator , Mitická, Korytnica

c. Bonaqua, Magnezia, Korunní

 

 1. V akom poradí sa ukladajú do zeme kanalizačné a vodovodné potrubia:

a. kanalizačné potrubia nad vodovodné potrubia

b. v rovnakej hĺbke

c. vodovodné potrubia nad kanalizačné potrubia

 

 1. Čo nepatrí do kanalizácie:

a. toaletný papier

b. rolky od toaletného papiera, odličovacie tampóny, vlhčené utierky

c. olej, zbytky z jedla, tyčinky do uší, vlasy

 

 1. Ako často je potrebné vyprázdňovať žumpu?

a. raz za rok

b. raz za mesiac

c. podľa potreby

 

 1. Koľko percent obyvateľov je pripojených na verejnú kanalizáciu?

a. 62 %

b. 38 %

c. 91 %

 

 1. Na skládku inertného odpadu nie je možné ukladať:

a. stavebný odpad

b. nebezpečný odpad

c. biologicky rozložiteľný odpad

 

 1. Do kontajnerov na biologicky rozložiteľný odpad je možné ukladať:

a. trávu

b. mäso

c. kosti

d. lístie

 

 1. Koľkokrát je možné recyklovať papier?

a. 9 - 10 krát

b. 5 – 8 krát

c. nekonečne veľakrát

 

 1. Aký je percentuálny podiel využívania vodných zdrojov na Slovensku?

a. 40 % podzemná voda, 60 % povrchová voda

b. 82 % podzemná voda, 18 % povrchová voda

c. 85 % povrchová voda, 15 % podzemná voda

 

 1. Kde sa na Slovensku nachádza najväčšia zásobáreň podzemnej vody?

a. Východoslovenská nížina

b. Žitný ostrov

c. Slovenský kras

 

 1. Aká je ideálna teplota pitnej vody?

a. 4 °C – 8 °C

b. 15 °C – 19 °C

c. 8 °C – 12 °C

 

 1. Počuli ste už o Katedre zdravotného a environmentálneho inžinierstva ?

a. áno (už áno 🙂 )

b. nie