Workshop o vode – WOW

V polovici januára sme sa stretli na Workshope o vode – WOV, ktorý bol zameraný na otázky riešenia aktuálnych vodohospodárskych problémov. Prednášajúcimi boli poprední odborníci z  akademickej oblasti a praxe v odbore vodárenstva, stokovania a čistenia …