Vodohospodári v priemysle

November 2018, Vyhne

V dňoch 12. – 14. novembra 2018 sa v hoteli SITNO Forest Resort, Vyhne konala 50. jubilejná medzinárodná konferencia vodohospodárov v priemysle.

Konferencia sa zameriava na oblasť legislatívy vo vodnom hospodárstve, nové technológie v úprave a čistení vôd, využívania dažďových vôd v priemyselných podnikoch, prevádzku a ekonomiku vodného hospodárstva v priemyselných podnikoch a hospodárneho nakladania s vodami v priemyselných podnikoch.

Témami konferencie boli:

  • Nová legislatíva v oblasti vodného hospodárstva
  • Nové trendy pri nakladaní s vodami
  • Nové technológie v úprave a čistení vôd
  • Využívanie dažďových vôd v priemyselných podnikoch
  • Prevádzka a ekonomika vodného hospodárstva v priemyselných podnikoch
  • Prevencia, náprava a postihy v prípadoch environmentálnych škôd