Danube Water Conference 2019

20.-23. mája 2019 sa vo Viedni konal šiesty ročník „Danube Water Conferrence“.

„Dunajský vodný program“ podporuje inteligentné politiky, silné služby a udržateľné služby v podunajskej oblasti prostredníctvom partnerstva s regionálnymi, národnými a miestnymi zainteresovanými stranami, pričom podporuje politiku a vedenie verejných služieb a inštitúcií.

Konferencia spojená s workshopom YOUNG WATER PROFESSIONALSa ďalšími špecializovanými sekciami, ktorá bola organizovaná pod záštitou World Bank, IAWD – International Association of Water Supply Companies in the Danube River Catchment Area a Danube Water program.

Tento rok bolo hlavnou témou konferencie dosiahnutie odolnosti vo vodohospodárskych a odpadových vodách v dunajskom regióne.

 

Bližšie informácie môžete nájsť na stránke organizátora https://www.iawd.at/events/danube-water-conference-2019/