Hydrochémia 2020

Vážené kolegyne, kolegovia,

v mene organizačného výboru si Vám dovoľujem v odkaze uverejniť 1. cirkulár na konferenciu HYDROCHÉMIA 2020, ktorú pripravujeme v termíne 27. – 28. mája 2020 v Bratislave. Budeme radi ak prispejete svojimi príspevkami do programu konferencie, resp. sa na konferencii zúčastníte.

HYDROCHEMIA2020-1_cirkular.pdf
HYDROCHEMIA2020-1_cirkular.docx

ZRUŠENÉ