10. ročník konferencie KOMVY

Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva Stavebnej fakulty STU v Bratislave s podporou Slovenského národného komitétu IWA organizuje 10. ročník „Konferencie mladých výskumníkov – KOMVY 2021„, ktorá sa bude konať 29. a 30.  Apríla, určená pre doktorandov, postdoktorandov a mladých výskumníkov z oblasti vodného hospodárstva a environmentálneho inžinierstva.

Oficiálna stránka konferencie

Pozvánka KOMVY 2021

Registračný formulár