10. ročník „Konferencie mladých výskumníkov“

10. ročník „Konferencie mladých výskumníkov – KOMVY 2021“ sa konal 29. apríla 2021. Konferencie sa zúčastnili mladí výskumníci venujúci sa problematike vodného hospodárstva a environmentálneho inžinierstva zo Slovenska, Českej republiky, …

Obhajoby záverečných prác a štátne záverečné skúšky

Prvé júnové týždne sú zvyčajne venované obhajobám záverečných prác a štátnym záverečným skúškam. Dňa 08.06. 2021 prebehli záverečné skúšky 2. stupňa štúdia v odbore Vodné stavby a vodného hospodárstvo. Titul inžiniera úspešne obhájili …

Študentská vedecká konferencia 2020/2021

Študentská vedecká odborná činnosť (ŠVOČ), ktorá je následne zavŕšená Študentskou vedeckou konferenciou (ŠVK) je čoraz obľúbenejšia medzi našimi študentami. Napriek súčasnej situácii sme zaznamenali vysoký záujem študentov, ktorí sa chceli …