Študentská vedecká konferencia 2020/2021

Študentská vedecká odborná činnosť (ŠVOČ), ktorá je následne zavŕšená Študentskou vedeckou konferenciou (ŠVK) je čoraz obľúbenejšia medzi našimi študentami. Napriek súčasnej situácii sme zaznamenali vysoký záujem študentov, ktorí sa chceli zviditeľniť na akademickej pôde fakulty. Na Študentskú vedeckú konferenciu na našej katedre sa prihlásilo 13 študentov z 5 rôznych odborov. Tento rok sme sa mohli tešiť prácam nielen v slovenskom, ale aj anglickom jazyku. Prihlásené práce riešili širokú škálu vodohospodárskych a environmentálnych tém a odzrkadľovali odbornosť našich študentov. Na ŠVK boli prihlásené nasledujúce práce:

Cena Meno, priezvisko súťažiacich Názov práce Vedúci práce
1 Maksim Portnov The environmental problem of Russia in the sphere of waste management​ prof. Ing. Štefan Stanko, PhD.​
2 Bc. Peter Ďuroška​ Plán obnovy vodohospodárskych systémov​ prof. Ing. Štefan Stanko, PhD.​
3 Kristína Poláková​ Je Bratislava smogové mesto?​ Ing. Réka Wittmanová​
4 Simona Pritzová​ Využitie moderných trendov vodných prvkov v rekreácií​ Ing. Gergely Rózsa​
5 Adam Kollár​ Bezvýkopové metódy a možnosť ich využitia pri obnove stokových sietí Ing. Jaroslav Hrudka, PhD​
  Tatiana Bartková Odstraňovanie vápnika a horčíka z vody prof. Ing. Ján Ilavský, PhD.
  Bc. Matej Kapolka Vodovod pre Vojňany prof. Ing. Danka Barloková, PhD.
  Mgr. Zuzana Kováčová Právna úprava sieťových odvetví v oblasti vodárenstva na Slovensku prof. Ing. Štefan Stanko, PhD.
  Stephen Kalinga

Muningu

Wastewater drainage in the village Ing. Jaroslav Hrudka, PhD
  Bronislava

Mlynarčíková

Úprava vody-základné technologické procesy prof. Ing. Danka Barloková, PhD.
  Noémi Némethová Zadržiavanie dažďových vôd v podmienkach vidieckych sídel Ing. Réka Wittmanová
  Awad Raghad

 

Technological processes in water treatment prof. Ing. Danka Barloková, PhD.
  Bc. Denis Vido Využiteľnosť rôznych materiálov potrubí pri odvádzaní odpadových vôd Ing. Jaroslav Hrudka, PhD

Všetkým zúčastneným študentom ďakujeme za účasť a ocením študentom gratulujeme !