The partners of the department consist of a wide range, which is given by the activities of the department in the past and today.

From its beginnings in 1953, the department began to cooperate with the practice, which was not only a customer of graduates but also a supplier of problems that needed to be solved, which also contributed to the development not only of the department but also of the scientific department.

Organizations and grant agencies web
Organizations:
Ministerstvo životného prostredia (MŽP) www.minzp.sk
Asociácia vodárenských spoločností (AVS) www.avssr.sk
Asociácia čistiarenských expertov (AČE) www.acesr.sk
Slovenský národný komitét IWA (SNK IWA) www.iwa.sk
Sdružení odboru vodovodu a kanalizace (SOVAK CZ) www.sovak.cz
Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve na Slovensku (ZZVH) www.zzvh.sk
Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity (SOVVA) www.sovva.sk
Výskumný ústav vodného hospodárstva (VÚVH) www.vuvh.sk
Grant agencies:
Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV) www.apvv.sk
Vedecká grantopvá agentúra MŠVVaŠ SR a SAV (VEGA) www.minedu.sk
Slovenská akademická informačná agentúra (SAIA) www.saia.sk
CEEPUS www.ceepus.saia.sk
Water supply and sewer companies web
Bratislavská vodárenská spoločnost, a.s. www.bvsas.sk
Liptovská vodárenská spoločnost, a.s. Liptovský mikuláš www.lvsas.sk
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. Dolný Kubín www.ovs.sk
Podtatranská vodárenská spločnost, a.s. Poprad www.pvsas.sk
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnost, a.s., Poprad pvpsas.sk
Považská vodárenská spoločnoť, a.s. www.povs.sk
Severoslovenská vodárenská spoločnost, a.s., Žilina www.sevak.sk
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Banská Bystrica www.stvs.sk
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Banská Bystrica www.stvps.sk
Trenčianská vodohospodárska spoločnosť, a.s. Trenčín, www.tvs.sk
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Trenčín www.tvkas.sk
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Piešťany, www.tavos-as.sk
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s., Martin www.turvod.sk
Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s., Ružomberok www.vsr.sk
Vodárne a kanalizácie mesta Komárno, a.s. www.komvak.sk
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice www.vodarne.eu
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra www.zsvs.sk
Universities web
Foreign
Universität fur Bodenkultur Wien (BOKU, WIEN) www.boku.ac.at/en
Universitatea Ovidius (OVIDIUS, ROMANIA) www.constructii.univ-ovidius.ro
Tambov State University (TAMBOV, RUSSIA) www.edurussia.ru/entrant/universities/tambov-state-university
Bauman Moscow State Technical University (BAUMAN - MOSCOW, RUSSIA) www.bmstu.ru/en/
Ural Federal University (JEKATERINBURG) www.urfu.ru/en/
Technological University of Tajikistan (TUT TAJIKISTAN) www.tut.tj/en/
East Kazahstan State Technical University (KAZACHSTAN) www.ektu.kz
Kyrgyz State Technical University (KYRGYSTAN) www.kstu.kg
Slovak
Technická Univerzita v Košiciach (TUKE) www.tuke.sk
Czech
České vysoké učení technické - Fakulta stavební Katedra zdravotního a ekologického inženýrství (ČVUT FS, KZEI) www.kzei.fsv.cvut.cz
Vysoké učení technické Brno - Fakulta stavební Ústav vodního hospodářství obcí (VUT, UVHO) www.water.fce.vutbr.cz
Vysoká škola báňská - Technická Univerzita Ostrava Oddělení technologie a hospodaření s vodou (VŠB - TUO, HGF) www.vsb.cz/cs/
Companies web
Jihomoravská armaturka - Hodonín (JMA) www.jmahod.cz
Jung Pumpen (JUNG) www.jung-pumpen.de
Glynwed pipesystems, s.r.o (GLYNWED) www.glynwed.sk
(A.S.A.) -
Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve na Slovensku (ZZVH) www.zzvh.sk
kúpele -
Studňa (STUDNA) www.studna.sk
magazines web
Slovak
Slovak Journal of Civil Engineering Slovak Journal of Civil Engineering
Vodohospodársky spravodajca www.zzvh.sk
Vodárenské pohľady www.avssr.sk
Enviromagazín www.enviromagazin.sk
Czech
SOVAK www.sovak.cz
Vodní hospodářství www.vodnihospodarstvi.cz
Vodovod Info (Vodárenský informačný portál) www.vodovod.info