PROJECT Title Year Main solver
AXA Nadačný fond v Nadácii Pontis - MV SR Zeolit pri odstraňovaní bromičnanov z vody 2018 Ing. Ivana Marko
Mladý výskumník Vyhodnotenie činnosti ČOV pomocou metódy hodnotenia životného cyklu LCA 2018 Ing. Mária Dubcová
Mladý výskumník Analýza zrážkovo-odtokového procesu a posúdenie jednotnej stokovej siete s návrhom ekologického hospodárenia s dažďovou vodou v urbanizovanom území 2018 Ing. Réka Csicsaiová
Nadácia Ekopolis Návrh vodozádržných opatrení na toku Trnávka 2017-2018 fakultný tím
Mladý výskumník Nástroj analýzy návrhových dažďov územia Slovenska 2017 Ing. Dušan Rusnák
Mladý výskumník Experimentálna analýza vplyvu extrémnych dažďov na efektivitu odľahčovacích komôr podporená implementáciou matematických modelov 2017 Ing. Jaroslav Hrudka, PhD.
Mladý výskumník Analýza prúdenia vody v dosadzovacích nádržiach ČOV 2017 Ing. Veronika Gregušová
Mladý výskumník Analýza dopadov odpadových vôd z ČOV na životné prostredie 2016 Ing. Mária Dubcová
Excelentné mladé tímy Implementácia matematických modelov do procesu optimalizácie prevádzky a projektovania zdravotno-vodohospodárskych stavieb 2015-2016 Ing. Jaroslav Hrudka, PhD.
Mladý výskumník Analýza faktorov frekvencie čistenia meteorologických staníc 2015 Ing. Dušan Rusnák
Mladý výskumník Infiltrácia podzemných vôd do kanalizácie 2014 Ing. Lenka Molnárová, PhD.
Mladý výskumník Analýza sedimentačných nádrží v využitím CFD modelu 2013 Ing. Jaroslav Hrudka, PhD.