grantový program Názov projektu rok hlavný riešiteľ
Excelentný tím mladých výskumníkov Implementácia modro zelenej infraštruktúry do vodohospodárskeho managementu urbanizovaných území 2020 Ivana Marko, Ing.
Excelentný tím mladých výskumníkov, (riešiteľ, výskumného projektu na realizovaného na FCHPT) Monitoring a odstraňovanie fragmentov RNA vírusu SARSCoV-2 v odpadových vodách pomocou železanov 2020 Réka Wittmanová, Ing.
Mladý výskumník STU Oprimalizácia odľahčovacej komory na základe matematického modeľovania 2020 Marek Šutúš, Ing.
Mladý výskumník STU Implementácia matematického modelovania do procesu analýzy prúdenia odpadovej vody 2020 Réka Csicsaiová, Ing.
Mladý výskumník STU Analýza kvalitatívnych parametrov dažďového odtoku a implementácia efektívneho hospodárenia s dažďovou vodou 2019 Ivana Marko, Ing.
Mladý výskumník STU Využitie aktívneho uhlia pri úprave vody 2019 Michal Marton, Ing.
Excelentný tím mladých výskumníkov, (riešiteľ, výskumného projektu na realizovaného na FCHPT) Zdravotnícke zariadenia a hudobné festivaly ako bodové zdroje mikropolutantov v povrchových vodách a možnosti ich účinného odstraňovania 2019 Jaroslav Hrudka, Ing.