MEDZINÁRODNÁ VEDECKÁ KONFERENCIA WATER MANAGEMENT AND HYDRAULIC ENGINEERING 2024

Stavebná fakulta Slovenskej technickej univerzity v Bratislave Vás pozýva na 18. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie Water Management and Hydraulic Engineering (WMHE 2024), ktorá sa uskutoční 10. až 14. septembra 2024 v Hoteli Panorama na Štrbskom Plese.

Cieľom konferencie je podporiť a uľahčiť komunikáciu a výmenu skúseností medzi vedcami, inžiniermi a odborníkmi z rôznych odvetví vodného hospodárstva a vodných stavieb, vrátane fyzikálneho a matematického modelovania. Témy konferencie boli vybrané tak, aby pokryli hlavné aspekty hydrológie, hydrauliky, geotechniky a sanitárneho inžinierstva, ako aj environmentálneho inžinierstva a manažmentu povodňových rizík.

Viac informácií o konferencii nájdete na webovej stránke: https://wmhe2024.hydrotechnika.sk/

alebo v priloženom informačnom letáku.

Hlavný partneri konferencie:

  • Technická univerzita v Gdańsku (Poľsko)
  • Univerzita v Záhrebe (Chorvátsko)
  • Slovenská technická univerzita v Bratislave (Slovenská republika)
  • Univerzita sv. Cyrila a Metoda zo Skopje (Severné Macedónsko)
  • Vysoké učenie technické v Brne (Česká republika)