Denný tábor Modrej školy

Naša katedra sa aj tento rok zapojila do programu denného tábora, ktorý organizovala Modrá škola pre deti zamestnancov BVS a. s. Pre malých vodárov sme pripravili rozmanitý program, pričom sme …