Po úspešnom projekte „Staň sa na hodinu vysokoškolákom“ Vám chcem predstaviť náš nový projekt „Workshopy pre stredné školy – WOSS“. Ponúkame workshopy pre stredné priemyselné školy stavebné, ale aj pre gymnáziá so zameraním na nasledovné témy:

  • Verejné vodovody,
  • Verejné kanalizácie a čistenie odpadových vôd,
  • Hospodárenie s dažďovými vodami,
  • Odpadové hospodárstvo,
  • Balneotechnika,
  • Modro-zelená infraštruktúra.

V prípade záujmu vieme pripraviť workshop šitý na mieru podľa dohody.

Workshopy slúžia na doplnenie vedomostí o elementárnej zložke životného prostredia a na rozšírenie obzoru študentov v oblastiach: zásobovania vodou a odkanalizovania, úprave pitnej a úžitkovej vody, čistenia odpadových vôd, balneotechnike, odpadovom hospodárstve, modrozelenej infraštruktúre miest. V rámci workshopov sa môžeme zamerať na aj na konzultáciu prác Stredoškolskej odbornej činnosti (SOČ). V prípade záujmu o ponúkané témy nás neváhajte kontaktovať na email: reka.wittmanova@stuba.sk, jaroslav.hrudka@stuba.sk