Predkladateľ Školiteľ Názov práce Na stiahnutie
Mgr. Mária Trošanová prof. RNDr. Ivona Škultétyová, PhD. REVERZNÁ LOGISTIKA ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA Autoreferát.pdf