Denný tábor Modrej školy

Naša katedra sa aj tento rok zapojila do programu denného tábora, ktorý organizovala Modrá škola pre deti zamestnancov BVS a. s. Pre malých vodárov sme pripravili rozmanitý program, pričom sme im predstavili našu prácu a zasvätili ich do tajomstiev vodárenstva. Popri všetkých hrách a aktivitách sa mohli naučiť veľa o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach vody a tiež o zásobovaní a odkanalizovaní Bratislavy, o minerálkach, slovenských kúpeľoch a mohli si zmerať svoje si sily s vodou. Heslom našich aktivít bola o otázka: „Som rýchlejší ako voda?“.