Svetový deň vody na Základnej škole na Jilemnického ulici v Dunajskej Strede

Svetový deň vody sa celosvetovo oslavuje 22. marca. Heslom tohto ročníka bol výrok „ Be the change“ – „ Buď zmenou“ a globálna kampaň sa zameriaval na podporu a povzbudenie ľudí, aby zmenili svoje návyky a svojou každodennou činnosťou prispeli k šetreniu a ochrane vodných zdrojov a aj k efektívnemu a trvalo udržateľnému spôsobu hospodárenia s vodami.

Svetový deň vody každoročne oslavujú aj deti na Základnej škole na Jilemnického ulici v Dunajskej Strede formou prednášok a aktivít týkajúcich sa vody. Tento sme dostali pozvanie aj my. Prostredníctvom interaktívnej prednášky „Putovanie vody. Od prameňa po kohútik a ďalej...“ sme žiakom predstavili fungovanie mestského hydrologického cyklu, teda zásobovanie a odkanalizovanie miest. Pomocou pokusom sme žiakom predstavili základné fyzikálne a chemické vlastnosti vody a tiež ako geologické podložia Žitného ostrova.