Budúcnosť odpadov – Smart Cities: Efektívne odpadové hospodárstvo

S Projektom „Staň sa na hodinu vysokoškolákom“ pokračujeme aj tento školský rok. Po odbornom
dni v Hurbanove sme sa podujali na prednášku o Smart odpadovom hospodárstve na Spojenej škole
v Žiline. So študentami sme diskutovali o moderných spôsoboch nakladania s odpadmi, problematike
zero waste a konečnej likvidácii a zhodcovania odpadu environmentálne prijateľnými spôsobmi.