Balneotechnické dni 2022

V dňoch 12. – 14. 9. 2022 sa po dlhej prestávka konala, pod záštitou ministra zdravotníctva Vladimíra
Lengvarského, vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou Balneotechnické dni 2022 v Kúpeľoch
Lúčky a.s.
V rámci štyroch prednáškových blokov sa vystriedali špecialisti zo Slovenska a Českej republiky. Prvý
blok prednášok sa venoval aktuálnej téme doliečovania Post-Covidového syndrómu v kúpeľných
zariadeniach na Slovensku a v Čechách. Následne sa účastníci oboznámili s témami z oblasti hygieny,
nových legislatívnych predpisov, medicínskych pohľadov na liečbu v kúpeľnom prostredí, otázok
týkajúcich sa minerálnych vôd – ich plnenie a revízie. Témy boli vhodne doplnené o informácie z
oblasti aplikovanej hydrogeológie, úpravy bazénových vôd a vhodnosti materiálov na vybudovanie
bazénov. Zaujímavosťou bola prednáška o zálohovaní jednorazových plastových obalov, ktorá
priniesla súhrn prvých štatistík a skúseností v tejto oblasti.

Pri príležitosti konania konferencie udelil minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský ocenenia za
dlhoročnú prácu v oblasti výkonu dozoru nad využívaním a ochranou prírodných liečivých zdrojov
a slovenského kúpeľníctva Ing. Ľudmile Jagerčíkovej, Márii Mihálovej, Ing. Márii Špesovej a Ing.
Jane Ježkovej.

Posledný deň konferencie bol venovaný prehliadke balneotechnickej časti prevádzky Kúpeľov Lúčky,
ktorá bola vynikajúcim ukončením odborného programu.