53. Konferencia vodohospodárov v priemysle

V dňoch 7. – 9. 11. 2022 sa vo Vyhniach, v hoteli Sitno, konala 53. Konferencia vodohospodárov v priemysle. Tento ročník sa tešil vysokému záujmu zo všetkých strán, čomu nasvedčuje aj vysoký počet účastníkov zo strany prednášateľov, vystavovateľov, ale aj samotných poslucháčov. Vyše 210 účastníkov z radov odborníkov z oblasti vodného hospodárstva priemyselných podnikov si mohlo vymeniť svoje skúsenosti a prediskutovať témy z oblastí týkajúcich sa nových legislatívnych predpisov, trendov v oblastiach nakladania s vodou, hodnotenia environmentálnych rizík, cenovej regulácie, ale aj v odpadového hospodárstva priemyselných podnikov.