Bankové spojenie:

č. ú.: 7000084162/8180

IBAN: SK7481800000007000084162

SWIFT: SPSRSKBA

K.S. 0308, V.S. 0122000120

Štátna pokladnica

Osvedčovateľ je platcom DPH

Výška úhrady za 1 skúšku: 685,- EUR (+20% DPH = 137,- EUR)

Osvedčovateľ je platcom DPH: SPOLU 822,- EUR